HONORARY FOUNDER

DDS, PhD

M.Nejat ARPAK

Professor of Periodontology

14.05.1953 ANKARA
Master: University of Hacettepe Dental Faculty 1978
Ph.d. programes : University of Ankara Dental Faculty 1982

Commissions :
Investigation commissioned
- Periodontology Department of Dental Faculty , Ankara University , 1978-1982 
Dentist of Officer - Military Hospital of Erzurum Mareşal Çakmak , Dental Clinic , 1982-1984
Dr.Investigation commissioned - Periodontology Department of Dental Faculty , Ankara University, 1984-1985
Assistant of associate professor - Periodontology Department of Dental Faculty , Ankara University, 1985-1987
Associate professor - Periodontology Department of Dental Faculty , Ankara University, 1987-1992
Visiting Professor - Universitys of Hamburg and Köln Dental faculty, 1995-1997
Professor - Periodontology Department of Dental Faculty , Ankara University, 1992-2004

Membership of Directorate :
Turkish Periodontology Society 
European Federation of Periodontology
Chairman of Society of Comprehensive Oral Rehabilitation 2003-2005 
Balkan Stomatological Society

 • PUBLICATIONS

  1. Baloş K., Arpak M. N. : Flep Operasyonu Sonrası Chlorhexidine-Yeri ve Önemi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 6(3): 29-39, 1979.

  2. Baloş K., Bostancı H. S., Arpak M. N., Özcan G. : 15 Yaş Grubunda Diş Kayıplarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 7(3) : 133-140, 1980.

  3. Baloş K., Bostancı H. S., Arpak M. N., Özcan G. : Diş Fırçası Büyüklüğünün Bakteri Plağı Eliminasyonuna Etkisi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 7(3) : 157-166, 1980.

  4. Baloş K., Bostancı H. S., Arpak M. N., Özcan G. : 15 Yaş Grubunda Periodontal Yıkımlar. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 8(1) : 27-36, 1981.

  5. Baloş K., Bostancı H. S., Arpak M. N., Özcan G. : Dört Olgu Nedeniyle ANUG ve Tedavileri. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 8(1) : 75-81, 1981.

  6. Baloş K., Arpak M. N. : Bir Olgu Nedeniyle Desquamatif Gingivitis. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 15(2) : 111-117, 1981.

  7. Baloş K., Arpak M. N., Yılmaz T. : Plak Giderici Kimyasal Ajanların Salya Ph’ına Etkileri. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 9(1) : 175-182, 1982.

  8. Baloş K., Arpak M. N. : SnF2, NaF ve Chlorhexidine’in Bakteri Plağı Eliminasyonuna Etkilerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 10(1) : 151-161, 1983.

  9. Baloş K., Arpak M. N. : Periodontal Cerrahi Gereksinimi Olan 310 Hastada Anamnez Bulgularının Değerlendirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 10(1) : 103-109, 1983.

  10. Baloş K., Arpak M. N. : Flep Operasyonlarında, Açık Küretaj ve Kemik Şekillendirmesi Tekniklerinin Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 10(1) : 131-140, 1983.

  11. Erdem C., Arpak M. N. : Periodontopati ile Birlikte Palmo-planter Keratoderma (Papillon-Le Fevre Sendromu). Lepra Mecmuası ,1985.

  12. Erdem C., Arpak M. N. : Sistemik Sklerozda Periodontal Değişiklikler. ). Lepra Mecmuası 16(2) : 103-111., 1985.

  13. Bostancı H. S., Arpak M. N., Baloş K. : Flep Operasyonu Sonrası Periyodik Kontrollerin Etkinliğinin Uzun Süreli Değerlendirilmesi. G. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 3(1) : 1-11, 1986.

  14. Arpak M. N., Bostancı H. S. : Yurdumuzda Üretilen Diş Fırçalarının Kıl Uçlarının Scanning Electron Mikroskobik İncelenmesi. G. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 3(1) : 23-29, 1986.

  15. Arpak M. N., Bostancı H. S., Yılmaz T. : Yurdumuzda Üretilen Diş Macunlarının Abraziv İçeriklerinin Değerlendirilmesi. G. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 3(1) : 39-46, 1986.

  16. Bostancı H. S., Yılmaz T., Arpak M. N. : Diş Macunlarındaki Aktif Flor İyonlarının Potansiyometrik İncelenmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 13(1,2,3) : 73-78, 1986.

  17. Arpak M. N. : Yeniden Kemik Şekillendirilmesi Yapılan ve Yapılmayan Flep Operasyonlarından Sonra Cep Derinlikleri ve Klinik Kron Boylarının 5 Yıl Sonra Değerlendirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der.13(1,2,3): 89-97, 1986.

  18. Arpak M. N., Akkaya M., Aksoy N. : Gören ve Görmeyen Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 13(1,2,3) : 131-137, 1986.

  19. Arpak M. N., Akkaya M., Sütçü S. : Listerine’in Antiplak Olarak Etkinliğinin İncelenmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 13(1,2,3) : 151-158, 1986.

  20. Arpak M. N., Akkaya M., Sütçü S., Günhan Ö. : Listerine’in Gingival Doku Sağlığını Korumadaki Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 14(2) : 161-164, 1987.

  21. Arpak M. N., Akkaya M., Aksoy N. : Görmeyen Bireylerde Plak Kontrolünün Uzun Sürede Değerlendirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 14(3) : 223-235, 1989.

  22. Arpak M. N., Lüle C. S., Özden N. A. : Total Protez Kullanan Bireylerde Oral Hijyen. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 16(1) : 135-139, 1989.

  23. Arpak M. N., Ereş G., Özen E., Darçın A. : İnsizyonel Küretaj ve Modifiye Widman Flep Tekniklerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 16(1) : 167-171, 1989.

  24. Arpak M. N., Çağlar G., Bilgin Z. : 7-9 Yaş Grubu Çocuklarda Oral Hijyen Eğitimi ve Oral Hijyen Performansı. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 16(2) : 227-229, 1989.

  25. Arpak M. N., Akkaya M. : Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde CPITN’in Bir Uygulaması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 16(3) : 457-460, 1989.

  26. Arpak M. N., Bal B., Eren K. : Bir Olgu Nedeniyle Papilloma. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 16(3) : 501-503, 1989.

  27. Arpak M. N., Mengi İ. O., Eskitaşçıoğlu A. : Cep Epitellerini İçeren ve İçermeyen Flep İşlemlerinden Sonra Klinik Gözlemler. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 17(2) : 195-200, 1990.

  28. Arpak M. N., Paksoy (Lüle) C. S., Ereş G. : 65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. I- Sosyo-Ekonomik Faktörler ve Dental Veriler. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 17(2) : 245-249, 1990.

  29. Arpak M. N., Paksoy (Lüle) C. S., Ereş G. : 65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. II-Protez Kullanımı ve Protetik Gereksinmeler. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 17(2) : 239-243, 1990.

  30. Arpak M. N., Paksoy (Lüle) C. S., Ereş G. : 65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. III-Oral Mukozal Lezyonlar. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 17(3) : 349-351, 1990.

  31. Arpak M. N., Paksoy (Lüle) C. S., Ereş G. : 65 ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. IV-CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs). A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 17(3) : 345-347, 1990.

  32. Bostancı H. S., Arpak M. N., Günhan Ö. : New Attachment Formation Following Periodontal Surgery in a Dog. J. Nihon Univ. Sch. Dent. 32(3) : 159-166, 1990. 

  33. Arpak M. N. : Inverse Tooth Eruption. Oral Surg., Oral Med., And Oral Path. 70(1) : 127, 1990. 

  34. Arpak M. N., Özen E., Eskitaşçıoğlu A., Sümer Ç. : Untersuchung von Gingivalen Veranderungen Wahrend des Menstruationszyklus. Zahnarzt Magazin 1/91 : 7-9, 1991. 

  35. Bostancı H. S., Arpak M. N. : Long-term Evaluation of Surgical Periodontal Treatment With and Without Maintenance Care. J. Nihon Univ. Sch. Dent. 33(3) : 151-159, 1991. 

  36. Günhan Ö., Arpak M. N., Celasun B., Can C. : Odontogenic Mixoma. Report of a Periodontally-Located Case. J Periodontol 62(6):387-389, 1991.

  37. Arpak M. N., Özen E., Sümer Ç., Küçükali T. : Farklı Enflamasyon Derecelerinde Bazı Lokal Anestetiklerin Dişeti Cebi Sıvısı Akış Hızına Etkilerinin İncelenmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 18(1,2,3) : 85-91, 1991.

  38. Arpak M. N., Ünsal E., Eskitaşçıoğlu A.,Ereş G., Paksoy C. S : Kemikiçi Periodontal Defektlerin Tedavisinde Kullanılan Otojen Kemik Grefti ve Trikalsiyum Fosfatın Klinik ve Radyolojik Olarak Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 18(1,2,3) : 299-303, 1991.

  39. Arpak M. N., Eskitaşçıoğlu A., Sümer Ç. : Kemikiçi Periodontal Defektlerin Tedavisinde Pöröz ve Nonpöröz Hidroksi Apaptitlerin Klinik Olarak Değerlendirilmesi. D. Ü. Diş Hek. Der. 2(1) : 32-36, 1991.

  40. Arpak M. N., Mengi O., Ünsal E., Uçartürk N. : Periodontal Tedavi Fazında Bazı Antibiyotiklerin Dişeti Cebi Sıvısındaki Konsantrasyonlarının Tayini. D. Ü. Diş Hek. Der. 

  41. Arpak M. N., Akkaya M., Günhan Ö. : The Effects of Flour Protector on Denuded Root Surfaces and Pulp Tissue (In-vivo). D. Ü. Diş Hek. Der. 4(1,2,3) : 93-96, 1993.

  42. Görgün S., Arpak M. N. : İnterproksimal Dolguların Periodontal Dokulara Etkisi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 22(2) : 145-148, 1995.

  43. Arpak M. N., Üçok A. : Frialit-2 İmmediat İmplant Uygulamaları. Oral İmp. Der. 3(1):41-47, 1996.

  44. Arpak M. N., Boyraz M. : Diş Fırçalama Öncesinde Kullanılan Bazı Antiplak Ajanların Plak Formasyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. S. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 6(2): 106-108, 1996. 

  45. Arpak M. N. : 60 Yıldan Bu Yana Ülkemizde Koruyucu Diş Hekimliği. İzmir Diş Hekimleri Odası Dergisi 8(2): 26-27,1996.

  46. Arpak M. N., Kirişçi N. : Mercan Kaynaklı Biomateryal (Biocoral)’in Klinik Kullanımını Takiben Ortaya Çıkan Sonuçların Değerlendirilmesi. Atatürk. Üniv. Diş Hek. Fak. Der. 6(1): 23-26, 1996.

  47. Arpak M. N., Eskitaşçıoğlu A., Kirişçi N., Can C. : Histological Evaluation of Porous Hydroxylapatite and Guided Tissue Regeneration in a Biologically Closed Model. Türkiye Klin. Diş Hek. Bil. Derg. 2(1): 74-78, 1996.

  48. Arpak M. N., Akkor D., Bilginer H. M. : Klorheksidin Gargaranın Kalkulus Oluşumuna Etkisi. Türkiye Klin. Diş Hek. Bil. Derg. 2(3): 176-179, 1996.

  49. Görgün S., Arpak M. N. : İnterproksimal Amalgam Dolguların Periodontal Dokulara Etkisi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 22(2): 145-148, 1997. 

  50. Arpak M. N., Kirişçi N., Can C. : Mercan Kaynaklı Biomateryal (Biocoral)’in Periodontal Dokular ile İlişkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. S. Ü. Diş Hek. Fak. Der. 7(1): 21-24, 1997.

  51. Neidermeier W., Schulz A., Arpak M.N., Nergiz I., Bostancı H. S. : Belastungsabhängige reaktionen des periimplantären knochens. Implantologie 4: 325-337, 1997. 

  52. Nergiz N. A., Nergiz I., Schulz A., Arpak M. N., Neidermeier W. : Reactions of Periimplant Tissues to Continous Loading of Osseointegrated Implants. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Vol 114 No: 3 292-298, 1998.

  53. Arpak M. N., Alkan A., Nergiz I. : A Case of Localized Ridge Augmentation From Using a titanium Membrane: A Pilot Study. Journal of Oral Sciences Vol. 42, No: 3 133-138, 2000.

  54. Basner C., Khoury F., Arpak M. N. : Knochenregeneration mit Titanfolien. Nichtresorbierbare Membranen in der Implantologie. Implantologie Journal 4 : 36-42, 2001.

  55. Nergiz I., Schmage P., Arpak M.N., Bostancı H. S., Neidermeier W., Platzer U.: Torsional Strength of 5 Implant Surfaces under Functional Loading. Clinical Oral Implants Research Vol: 13, No: 4 Pg:1, 2002.

  56. Arpak M. N., Alkan A., Güzeldemir E.: Taze Çakim Soketine ve İyileşmiş Kemik İçine Yerleştirilen İmplantların Uzun Dönem Radyografik Olarak Karşılaştırılması. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi 4(4):10-13, 2002.

  57. Arpak M. N., Güzeldemir E., Gürgan C. A. :Rutin klinik hastalarında elde edilen panaromik radyograflarda supgingival kalkulus ve angular defekt dağılımlarının değerlendirilmesi. Ankara un. Diş hekimliği dergisi 2003 Cilt :30 sayı: 2)

  58. Arpak M.N. : Geçmiş Zaman İçinde Dişhekimliği (ADO Haber Bülteni Ocak 2003)

  59.Arpak M.N., Güzeldemir E., Gürgan C.A:, Elhan A. :Periodontal Kemik Kaybında Simetrinin Değerlendirilmesi (Türkiye Klinikleri Dişhekimleri Bilimleri Dergisi Mart 2004 cilt:10 sayı.1)

  60.Arpak M.N., Bağış N., Özcan M. : Periotest Uygulamalarının Dişeti Oluğu Sıvısı Akış Hızına Etkisinin Doğal Diş ve İmplanttaki Karşılaştırması (Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi Mart 2004 cilt:10 sayı:1 )

  61.Arpak M.N., Gürgan C.A., Alanyalıoğlu A., Elhan A. : Dental Arktaki Anatomik Çeşitliliklere Göre Dişeti Cebi Sıvısı Akışındaki Değişiklikler (Türkiye Klinikleri Dişhekimleri Bilimleri Dergisi Mart 2004 cilt:10 sayı:1)

  62.Arpak M.N. : Membrana E Titanium Ne¨ Kırurgjıne¨ Regjenerative (Apolonia 7 .13, f.63-66 Maj 2005)

  63.Arpak M.N., kıran M., Ünsal E., Erdoğan M.F. :The Effect of İmproved Periodontal Health on Metabolic Control in Type 2 Diabetes Mellitus (Journal of Clinical Periodontology 2005;32:266-272 )

  64.Arpak M.N., Özçelik O., Günhan Ö. : Agresif Periodontitis ile Birlikte Görülen Periferik Dev Hücreli Granuloma :3 Yıllık Takip (Türkiye Klinikleri Dişhekimleri Bilimleri Dergisi cilt:11 sayı:1 2005 )

  65. Arpak M.N., Toygar H.U., Güzeldemir E. : Farklı İki Yapıda Membran kullanarak Gerçekleştirilen Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniğinin 5 Yıllık Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi (A.Ü. Diş Hek. Fak. Dergisi Cilt 33 Sayı 2 89-96 2006 )

  66. Arpak M.N., Güzeldemir E., Kürklü S., Şeydaoğlu G., Toygar Uslu H. : Periodontal Health and Adverse Pregnancy Outcome in 3.576 Turkish Women ( Journal of Periodontology 2007 November volume: 78 number :11 2081-2094 )

  67. Gülşahi A., Paksoy C. S,Yazıcıoğlu N.,Küçük Ö.,Terzioğlu H.Assesment of Bone Density Differences between Conventional and Bone Condensing Techniques Using Dual Energy x- ray Absorbtiometry and Radiograpy (Journal of Oral Surgery,Oral Medicine,Oral Pathology,Oral Radiology and Endodontics Volume : 104 Number: 5 692-698 November 2007)

  68. Toygar H.U. , Güzeldemir E. , Arpak M. N. : Gingival Pigmentasyon Tedavisi ve Uzun Dönem Sonuçları: 15 Yıllık Takip (Olgu Sunumu )
  (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 34 Sayı: 2 s. 85-89 2007 )

  68.İbrahim Nergiz,Nejat Arpak,Hamit Bostancı,Thomas M. Scorziello,Petra Schmage : Stability of Loaded and Unloaded Implants with Different Surfaces (Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2009 Volume: 24 Number: 2 289-298 )

  69. Halal Uslu Toygar,Esra Güzeldemir,Ülkem Cilasun, Didem Akkor,Nejat Arpak : Long - Term Clinical Evaluation ans SEM Analysis of the e-PTFE and Titanium Membranes in Guided Tissue Regeneration (Journal of Biomedical Materials Research Part B : Appl Biomater 91B : 772-779 , 2009 )

  70. H.Seda Eroğlu, F.Böke, N.Arpak :Sporun Oral Sağlığa Etkisi (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi 2009 Cilt : 36 Sayı : 2 )

  71. Melike Özcan Camgöz, M. Nejat Arpak : Cyclosporin Induced Severe Gingival Overgrowth in an Aplastic Anemia Patient : Case Report (Turkiye Klinikleri J Dental Sciences 2011;17(1):96-102)

 • CONGRESS PAPERS

  Baloş K., Arpak M. N. : Flep Operasyonu Sonrası Klorheksidin’in Yeri ve Önii. TPD X. Bilimsel Kongresi (18-19 Mayıs 1979 Tarabya Oteli, İstanbul).

  Baloş K., Bostancı H., Arpak M. N., Özcan G. : Diş Fırçası Büyüklüğünün Bakteri Plağı Eliminasyonuna Etkisi. TPD XI. Bilimsel Kongresi (24-30 Mayıs 1980 Martı Otel, Marmaris).

  Baloş K., Bostancı H., Arpak M. N., Özcan G. : 4 Vaka Nedeniyle ANUG ve Tedavisi. TPD XI. Bilimsel Kongresi (24-30 Mayıs 1980 Martı Otel, Marmaris).

  Baloş K., Bostancı H., Arpak M. N., Özcan G. : 15 Yaş Grubunda Periodontal Yıkımlar. TPD XI. Bilimsel Kongresi (24-30 Mayıs 1980 Martı Otel, Marmaris).

  Baloş K., Bostancı H., Arpak M. N., Özcan G. : 15 Yaş Grubunda Diş Çürükleri ve Kayıplarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. TPD XI. Bilimsel Kongresi (24-30 Mayıs 1980 Martı Otel, Marmaris).

  Baloş K., Arpak M. N., : SnF2, NaF ve Klorheksidinin Bakteri Plağı Eliminasyonuna Etkilerinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi. TPD XII. Bilimsel Kongresi (16-22 Mayıs 1981 Talya Oteli, Antalya).

  Baloş K., Arpak M. N., : Periodontal Cerrahi Gereksinimi Olan 310 Hastada Anamnez Bulgularının Değerlendirilmesi. Diş Hekimliği Kongresi 1981, İzmir.

  Baloş K., Arpak M. N., : Flep Operasyonlarında Açık Küretaj ve Kiik Şekillendirilmesi Tekniklerinin Karşılaştırılması. TPD Bilimsel Kongresi (18-22 Mayıs 1982, İstanbul).

  Arpak M. N., Bostancı H. : Yurdumuzda Üretilen Diş Fırçalarındaki Kıl Uçlarının Scanning Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi. A. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi I. Bilimsel Kongresi (6-11 Mayıs 1985 Milli Kütüphane, Ankara).

  Bostancı H., Yılmaz T., Arpak M. N. : Diş Macunlarındaki Aktif Flor İyonlarının Potansiyometrik İncelenmesi. A. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi I. Bilimsel Kongresi (6-11 Mayıs 1985 Milli Kütüphane, Ankara).

  Arpak M. N., Bostancı H., Yılmaz T. : Yurdumuzda Üretilen Diş Macunlarının Abraziv İçeriklerinin İncelenmesi. TPD XVI. Bilimsel Kongresi (11-18 Mayıs 1985 Club Alantur, Alanya).

  Bostancı H., Arpak M. N., Baloş K. : Flep Operasyonu Sonrası Periyodik Kontrollerin Etkinliğinin Uzun Süreli Değerlendirilmesi. TPD XVI. Bilimsel Kongresi (11-18 Mayıs 1985 Club Alantur, Alanya).

  Erdi C., Arpak M. N. : Periodontopati İle Birlikte Palma-Planter Keratoderma (Papillon Le-Fevre Sendromu). VII. Prof. Dr. Lütfü Tat Sipozyumu (14-15 Ekim 1985 İbn-i Sina Hastanesi, Ankara).

  Arpak M. N.,Günhan Ö. : Odontojenik miksoma (Vaka Takdimi). H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 2. Diş Hekimliği Kongresi (1-4 Mayıs 1986 Hacettepe, Ankara).

  Arpak M. N. : Ters Diş İndifası. H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 2. Diş Hekimliği Kongresi (1-4 Mayıs 1986 Hacettepe, Ankara).

  Arpak M. N. : Periodontal Cerrahide Kiik Düzeltmelerinin Cep Derinliği ve Klinik Kron Boyları Üzerindeki Etkilerinin 5 Yıllık Dönide Değerlendirilmesi. H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 2. Diş Hekimliği Kongresi (1-4 Mayıs 1986 Hacettepe, Ankara).

  Arpak M. N., Akkaya M., Sütçü S. : Listerine’nin Antiplak Etkisinin İncelenmesi. H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 2. Diş Hekimliği Kongresi (1-4 Mayıs 1986 Hacettepe, Ankara).

  Bostancı H., Arpak M. N., Günhan Ö. : Köpeklerde Periodontal Cerrahi Sonrası Yeni Ataçman. TPD XVII. Bilimsel Kongresi (22-25 Mayıs 1986 İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Çapa, İstanbul).

  Arpak M. N., Akkaya M., Aksoy N. : Gören ve Görmeyen Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması. TPD XVII. Bilimsel Kongresi (22-25 Mayıs 1986 İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Çapa, İstanbul).

  Arpak M. N., Akkaya M., Sütçü S. : Listerine’nin Gingival Doku Sağlığını Korumadaki Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. TPD XVII. Bilimsel Kongresi (22-25 Mayıs 1986 İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Çapa, İstanbul).

  Arpak M. N., Akkaya M., Aksoy N. : Görmeyen Bireylerde Motivasyon ve Plak Kontrolünün Etkinliğinin Uzun Sürede Değerlendirilmesi. G. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi I. Bilimsel Kongresi (16-21 Haziran 1987 Milli Kütüphane, Ankara).

  Arpak M. N., Akkaya M., Günhan Ö. : Kök Yüzeyine Uygulanan Flor-Protector’un Etkilerinin Değerlendirilmesi. G. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi I. Bilimsel Kongresi (16-21 Haziran 1987 Milli Kütüphane, Ankara).

  Arpak M. N., Lüle C., Özden N. : Total Protez Kullanan Bireylerde Oral Hijyen. Uluslararası İzmir Diş Hekimliği Kongresi (25-27 Nisan 1988 E. Ü. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir).

  Arpak M. N., Çağlar G., Bilgin Z. : 7-9 Yaş Grubu Çocuklarda Oral Hijyen Eğitimi ve Oral Hijyen Performansı. Uluslararası İzmir Diş Hekimliği Kongresi (25-27 Nisan 1988 E. Ü. Atatürk Kültür Merkezi, İzmir).

  Arpak M. N., Akkaya M. : Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde CPITN’in Bir Uygulaması. A. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi (6-10 Haziran 1988 Milli Kütüphane, Ankara).

  Arpak M. N., Ereş G., Özen E., Darçın A. : İnsizyonel Küretaj ve Modifiye Widman Flep Tekniklerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. İstanbul 5. Diş Hekimliği Haftası (4-9 Eylül 1988 Çapa, İstanbul).

  Arpak M. N., Lüle C., Ereş G. : 65  ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. I. Sosyo-ekonomik ve dental sağlık. TPD XX. Bilimsel Kongresi (14-20 Mayıs 1989 Club Salima, Antalya).

  Arpak M. N., Özen E., Sümer Ç. : Farklı Enflamasyon Derecelerinde Bazı Lokal Anesteziklerin Dişeti Cebi Sıvısı Akış Hızına Etkilerinin İncelenmesi. TPD XX. Bilimsel Kongresi (14-20 Mayıs 1989 Club Salima, Antalya).

  Arpak M. N., Lüle C., Ereş G. : 65  ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. II. Protez kullanımı ve protetik gereksinimler. TPD XX. Bilimsel Kongresi (14-20 Mayıs 1989 Club Salima, Antalya).

  Arpak M. N., Mengi O., Eskitaşçıoğlu A. : Cep Epitelini İçeren ve İçermeyen Mukoperiosteal Flep İşlilerinden Sonra Klinik Gözliler. TPD XX. Bilimsel Kongresi (14-20 Mayıs 1989 Club Salima, Antalya).

  Arpak M. N. : I. Milli Kongre 1932’den 1989’a. 1. Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Sipozyumu (13-14 Ekim 1989  A. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi ).

  Arpak M. N., Lüle C., Ereş G. : 65  ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. III. Oral Mukozal Lezyonlar. (13-14 Ekim 1989  A. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi ).

  Arpak M. N., Lüle C., Ereş G. : 65  ve Daha İleri Yaşa Sahip Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı. IV. CPITN (13-14 Ekim 1989  A. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi ).

  Arpak M. N., Eskitaşçıoğlu A., Özen E., Sümer Ç. : Menstrural Siklus Periyodunda Gingival Değişikliklerin İncelenmesi. H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 3. Diş Hekimliği Kongresi (3-6 Mayıs 1990 Hacettepe, Ankara).

  Arpak M. N., Özen E., Eskitaşçıoğlu A., Ereş G., Paksoy C. : Kiikiçi Periodontal Defektlerin Tedavisinde Kullanılan Otojen Kiik  Grefti ve Trikalsiyum Fosfatın Klinik ve Radyolojik Olarak Karşılaştırılması. H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 3. Diş Hekimliği Kongresi (3-6 Mayıs 1990 Hacettepe, Ankara).

  Arpak M. N., Eskitaşçıoğlu A., Özen E., Gürgan C., Karaoğuz R. : Ca Kanal Blokörü Kullanan Bir Grup Hastada Gingival Büyümü Sıklığının İncelenmesi.  H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 3. Diş Hekimliği Kongresi (3-6 Mayıs 1990 Hacettepe, Ankara).

  Tarımcı N., Yüksel A., Arpak M. N., Sümer Ç. : Formulation and Clinical Evaluation of Siisolid Sodium Flouride Gels. International Pharmaceutical Technology Symposium. (10-13 Septiber 1990 Hacettepe, Ankara).

  Bostancı H., Arpak M. N. : An Evaluation of Long Term Effectiveness of Surgical Periodontal Treatment. The 4th Meeting of the Unternational Acadiy of Periodontology. (17-20 Septiber 1990, İstanbul).

  Arpak M. N., Eskitaşçıoğlu A., Sümer Ç. : Kiik içi Periodontal Defektlerin Tedavisinde Pöröz ve Nonpöröz Hidroksiapatitlerin Klinik Olarak Değerlendirilmesi. TPD XXII. Bilimsel Kongresi (19-25 Mayıs 1991 Club Salima, Antalya).

  Arpak M. N., Kirişçi N., Can C. : Mercan Kaynaklı Biomateryal Biocoral’ın Periodontal Dokularla İlişkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. TPD XXII. Bilimsel Kongresi (19-25 Mayıs 1991 Club Salima, Antalya).

  Arpak M. N., Mengi O., Ünsal E., Uçartürk N. : Periodontal Tedavi Fazında Bazı Antibiyotiklerin Dişeti Cebi Sıvısındaki Konsantrasyonlarının Tayini. TPD XXII. Bilimsel Kongresi (19-25 Mayıs 1991 Club Salima, Antalya).

  Arpak M. N., Ünsal E., Eskitaşçıoğlu A., Gürgan C., Çıray N. : Nifedipine Induced Gingival Hyperplasia. Annual Meeting Scandinavian Society of Periodontology (31 May-2 June 1991 Jönköping, Sweden).

  Arpak M. N. , Paksoy C., Ereş G. : Edentulousness and Denture Status in Institutionalized People Aged 65 and Above in Turkey. (14-15 Juin 1991 Marseille, France).

  Arpak M. N., Eskitaşçıoğlu A., Kirişçi N., Can C. : A Technique Utilizing Hidroxyl Apatite and GTR (Guided Tissue Regeneration) Histological Evaluation in a Biologically Closed Model. VIth Biennal Congress of the International Association of Oral Pathologists (27-30 July 1992 Hamburg, Germany).

  Neidermeier W., Nergiz I., Akın N., Arpak M. N. : Reaction of Peri-implant Tissue to Continous Loading of Osteointegrated Implants. International Orthodontic Congress (16-18 Deciber 1994 Bangkok, Thailand).

  Nergiz I., Schulz A., Neidermeier W., Arpak M.N. : Aachen. Physiologische und Morphologisdae Reaktionen der Periimplantären Gewebe unter Belastung. Deutsche Grsellsehaft für Implantologie im Zahn-, Mund-, und Kreferbereich eV. Herbsttagung 1995.

  Arpak M. N., Neidermeier W., Nergiz I., Schulz A., Bostancı H. : Morphometry of the Peri-implant of Immediate and Late Endoosseous Implants. IADR 73rd General Session.(28 June-1 July 1995 Singapore).

  Nergiz I., Schulz A., Neidermeier W., Arpak M. N., Platner U. : Physiologic and Morphologic Reactions of Peri-implant Tissues on Loading. IADR 73rd General Session.(28 June-1 July 1995 Singapore).

  Arpak M. N., Üçok A. : Immediate Frialit-2 Applications. 2nd International Symposium on Dental Materials and Technology.(13-14 October 1995).

  Üçok A., Arpak M. N., Nergiz I. : Localized Ridge Augmentation: Comparison of e-PTFE and a New Titanium Mibrane. 2nd International Symposium on Dental Materials and Technology.(13-14 October 1995).

  Uslu H., Arpak M. N. : Short-term Clinical Evaluation of Bioabsorbable and Nonabsorbable Mibranes. 2nd International Symposium on Dental Materials and Technology.(13-14 October 1995).

  Arpak M. N. : Immediate Dental Implantation: Experimental and Clinical Studies. 1st Balkan Dental Congress (28-31 March 1996 Thessaloniki, Hellas).

  Arpak M. N., Ünsal E. : Bone Levels Around the Implants on Fixture Tooth Supported Restorations: Radiographic Study. ITI World Symposium (7-8 June 1996 Basel, Switzerland).

  Arpak M. N., Üçok A., Nergiz I. : Localized Ridge Augmentation : A Pilot Study. ITI World Symposium (7-8 June 1996 Basel, Switzerland).

  Arpak M. N. : Oral İmplantoloji Siineri. (Erzurum 11-12 Nisan 1996 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi).

  Arpak M. N., Akkor D., Bilginer M. : CHX Gargaranın Kalkulus Oluşumuna Etkisi. TPD XXVI. Bilimsel Kongresi (19-25 Mayıs 1996 Antalya).

  Arpak M. N. : Alveoler Kret Ogmentasyonunda Çeşitli Tedavi Seçenekleri. TPD XXVI. Bilimsel Kongresi (19-25 Mayıs 1996 Antalya).

  Arpak M. N., Ünsal E. : Doğal Dişle Desteklenmiş İmplant Üstü Protezlerde Kiik Seviyelerinin Değerlendirilmesi. TPD XXVI. Bilimsel Kongresi (19-25 Mayıs 1996 Antalya).

  Arpak M. N. : Localized Alveolar Ridge Augmentation by Using Different Materials: Case Reports. 2nd Congress of the Balkan Stomatological Society (2-5 April 1997 Belgrade).

  Arpak M. N., Neidermeier W., Nergiz I., Schulz A., Bostancı H. : Morphometry of the Peri-implant Immediate and Late Endoosseous Implants. 2nd Congress of the Balkan Stomatological Society (2-5 April 1997 Belgrade).

  Saygın E., Arpak M. N., Aksu E., Çobanoğlu Ö. : Application of the Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) in a Group of Healthy and Gynecologically Afflicted Adult Women. 2nd Congress of the Balkan Stomatological Society (2-5 April 1997 Belgrade).

  Uslu H., Arpak M. N. : Clinical Evaluation of Bioabsorbable and Nonbioabsorbable Barrier Mibranes. 2nd Congress of the Balkan Stomatological Society (2-5 April 1997 Belgrade).

  Arpak M. N., Kasar M., Nergiz I., Platner U. : Osseous Formation With Biocoral in an Experimental Tube Model. Europerio 2 (15-17 May 1997 Florance).

  Arpak M. N. : “Diş Hekimliği Pratiğinde İmplantolojinin Yeri” Konulu Panelde Konuşmacı. TDB 4. Uluslararası Kongresi  (24-28 Haziran 1997, İstanbul).

  Arpak M. N., Akkor D. : Guided Tissue Regeneration in the Treatment of Periodontal Intrabony Defects by Using the New Titanium Mibrane in Man. 8th International Dental Congress (4-7 Noviber 1997 Cairo, Egypt).

  Üçok A., Arpak M. N. : Frialit-2 Implantation in Healed Bone and Fresh Extraction Sites. 8th International Dental Congress (4-7 Noviber 1997 Cairo, Egypt).

  Ünsal E., Arpak M. N., Cebeci İ. : The Effects of Enamel Matrix Protein Based Material on Clinical Parameters of Adult Periodontitis Patients: A Pilot Study. 8th International Dental Congress (4-7 Noviber 1997 Cairo, Egypt).

  Özcan M., Schulz A., Arpak M. N. : Resorption of Different Alloplastic Graft Materials. 8th International Dental Congress (4-7 Noviber 1997 Cairo, Egypt).

  Arpak M. N. : “Periodontolojide Dental İmplantlar” Konulu Panelde Konuşmacı. TPD 7. Sipozyumu Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  (14-15 Kasım 1997,  İzmir).

  Özcan M., Schulz A., Arpak M. N., Neidermeier W. : Histomorphometric Evaluation of Bone Riodeling Using Alloplastic Graft Materials. IADR / CED 1997 Madrid, Spain.

  Arpak M. N., Kasar M., Nergiz I., Platner U. : Osseous Formation with Coralline Calcium Carbonate in an Animal Tube Model. 3rd Congress of the Balkan Stomatological Society (2-5 April 1998 Sofya).

  Arpak M. N. : Titanium Mibranes in Periodontal and Implant Surgical Procedures. The 1st ICDI / Meffert-Mutlu Implant Institute Symposium.(11-13 Septiber 1998 Bodrum, Turkey).

  Arpak M. N. : Meeting Frialit-2, International Lecturer. (28-29 August 1998, İstanbul).

  Arpak M. N. : İmmediat İmplantlar. Gaziantep Diş Hekimleri Odası Eylül Bilimsel Toplantısı. (4 Eylül 1998, Gaziantep).

  Arpak M. N., Akkor D. : Scanning Electron Microscobic Evaluation of e-PTFE and Titanium Barrier Mibranes Used in Guided Tissue Regeneration. 8th International Fraitec Symposium.(15-16 January 1999 Bonn, Germany).

  Arpak M. N., Oruç M. : The Case Presentation of a New Titanium Mibrane in the Treatment of Localized Gingival Defect. 8th International Fraitec Symposium.(15-16 January 1999 Bonn, Germany).

  Uslu H., Arpak M. N., Kürklü Ş. : Correlation of CPITN Score of Women Soon After Giving Birth with Birth Weight, Dental Care, and Smoking Habits. 4th Congress of the Balkan Stomatological Society (22-25 March 1999 İstanbul).

  Güzeldiir E., Arpak M. N., Gürgan C. : Periodontal Evaluations on Panoramic Radiographs. 4th Congress of the Balkan Stomatological Society (22-25 March 1999 İstanbul).

  Yıldırmaz G., Huri C., Arpak M. N. : Treatment of Traumatic Injuries with Tooth Fracture. 2 Case Reports. 4th Congress of the Balkan Stomatological Society (22-25 March 1999 İstanbul).

  Arpak M. N. : YKR ve YDR Tekniklerinde Titanyum Mibranlar (Klinik ve Hayvan Çalışmaları). TPD Bilimsel Kongresi (9-13 Mayıs 1999 Antalya).

  Arpak M. N. : Muayenehane Pratiğinde İmplant. TDB 6. Uluslararası Kongresi  (24-26 Haziran 1999, İstanbul).

  Arpak M. N., Akkor D. : Titanium Mibrane in Regenerative Surgery. 4th International Symposium on Dental Materials And Technologies.(5-7 October 1999 Cheng-du, Sichuan, China).

  Geçtürk E., Alanyalı I., Soykan E., Ünsal E., Arpak M. N., Elhan A. : Influence of Irrıgation with a Pulsed Jet Irrigator Versus Syringe on Subgingival Tiperature and Pocket Depths in Adult Periodontitis Patients. Europerio 3. (8-11 June 2000 Genva, Switzerland).

  Uslu H., Kürklü Ş., Boduroğlu B., Arpak M. N : Correlation of CPITN Score with Birth Age and Birth Frequency in Women Soon After Giving Birth. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society (13-16 April 2000 Thessaloniki).

  Akkor D., Arpak M. N., Bostancı H. : Scanning Electron Microscopic Evaluation of e-PTFE and Titanium Barrier Mibranes Used in GTR. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society (13-16 April 2000 Thessaloniki).

  Arpak M. N., Paksoy C., Ünsal E., Soykan E., Alanyalı I., Geçtürk E., Yağbasan A. : Evaluation of Denture Hygiene and Periodontal Status of Teeth in Contact with Dentures in Patients with Riovable Partial Dentures. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society (13-16 April 2000 Thessaloniki).

  Güzeldiir E., Gürgan C., Arpak M. N. : Evaluation of Restorations in the Relation to Bone Level on Panoramics. 5th Congress of the Balkan Stomatological Society (13-16 April 2000 Thessaloniki).

  Arpak M. N. : İmplant Uygulamalarında Titanyum Mibran. Türk Oral İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi. (18-24 Haziran 2000 Antalya).

  Gürgan C., Aksu E., Arpak M. N. : Periodontitis Geçirmiş Hastalarda İmplant Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Oral İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi. (18-24 Haziran 2000 Antalya).

  Alkan A., Güzeldiir E., Arpak M. N. : Frialit-2 İmmediat İmplant Uygulamalarının Uzun Döni Değerlendirilmesi. Oral İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi. (18-24 Haziran 2000 Antalya).

  Arpak M. N. : İmplant Uygulamalarında Titanyum Mibran Kullanımı. MIS Toplantı 2000.(8 Ekim 2000 Grand Hotel Haliç, İstanbul).

  Arpak M. N. : Hasta Açısından İmplant. ADO 12. Expodental Bilimsel Toplantısı (22-25 Kasım 2000, Hotel Sheraton, Ankara ).

  Gürgan C., Aksu E., Arpak M. N. : Radiographic Evaluation of Frialit-2 Implant Systi Applications to Periodontally Compromised Patients. 9th International Fraident Symposium. (23-24 March 2001 Strazburg, France).

  Arpak M. N., Gürgan C., Aksu E. : 3-Year Radiographic Evaluation Of Implants. 9th International Fraident Symposium. (23-24 March 2001 Strazburg, France).

  Alkan A., Arpak M. N., Güzeldiir E. : Long-term Radiographic Evaluation of Immediate and late Frialit-2 Implants. 9th International Fraident Symposium. (23-24 March 2001 Strazburg, France).

  Özçelik O., Arpak M. N. : Periferik Dev Hücreli Granüloma. TPD 31. Bilimsel Kongresi.(24-26 Mayıs 2001 İzmir).

  Panoramik Radyograflarda Subgingival Bulgularla Angüler Defektlerin Dağılımının Değerlendirilmesi. TPD 31. Bilimsel Kongresi.(24-26 Mayıs 2001 İzmir).

  Kürklü Ş., Arpak M. N : Correlation of CPITN Scores with Smoking Habits in Women Soon After Giving Birth. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society (28-30 March 2002 ).

  Güzeldiir E., Gürgan C., Arpak M. N. : Evaluation of Symmetry in Periodontal Bone Loss on Panoramic Radiographs. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society (28-30 March 2002 ).

  Gürgan C., Aksu E., Arpak M. N. : Radiographic Evaluation of Tooth-Implant Connected Fixed Bridge Restorations in Patients with Past Periodontitis History. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society (28-30 March 2002 ).

  Boduroğlu B., Arpak M. N., Bostancı H. : Long-term Results of Periodontal Surgical Therapy Determined by Tooth Loss. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society (28-30 March 2002 ).

  Arpak M. N., Ünsal E., Alkan Ş., Fentoğlu Ö., Taşdelen P. : The Relationship Between Malodor and Clinical Periodontal Parameters in Women During Ovulation and Menstrual Cycle Period. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society (28-30 March 2002 ).

  Greve C., Arpak M. N., Neidermeier W. : Evidence of Clinical Peri-implant Probing. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society (28-30 March 2002 ).

  Arpak M. N. : Titanium Mibrane in Regenerative Surgery. 2nd International Scientific Symposium: Dentistry Today. (24-26 May 2002).

  Arpak M. N. : İmplant Uygulamalarında Titanyum Mibran. Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi.(9-15 Haziran 2002 Antalya).

  Arpak M. N. : Sistiik Hastalıklarda İmplant Uygulamaları. Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi.(9-15 Haziran 2002 Antalya)

  Nergiz I., Schmage P., Arpak M.N., Bostancı H. S., Niedermeier W., Platzer U.: Torsional Strength of 5 Implant Surfaces under Functional Loading. 11th Annual Scientific Meeting of European Association for Osseointegration. (12-14 Septiber 2002, Brussels)

  Arpak M. N. : Dentin Hassasiyeti. 14. Expo Dental. Ağız-Diş Sağlığı Sergi ve Sipozyumu. (21-23 Kasım 2002, Ankara)

  Arpak M. N., Nergiz I. , H. Bostancı, W. Niedermeierİ, U Platzer : Bone Density around loaded and unloaded implants with 5 surface structures. (13 Mart 2003 San Antonıa,Teksas)

  Arpak M.N., Nergiz I., Bostancı H., Niedermeier  W., Platzer U. : Comparison of İmplant Stability with Respect to 5 Different İmplant Surfaces ( 32nd AADR Annual Meeting and Exhibition 12-15 March 2003)

  Arpak M. N.: Periodontal hastalıklarda rezektif ve rejeneratif yaklaşımlar.( 17- 21 Haziran 2003, T.D.B.10. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, Antalya )

  Arpak M.N., Ersoy E.,Taşer F. : İmplantta Sisti mi Konsept mi? (15.Expo Dental Ağız Diş Sağlığı Sergi ve Sipozyumu 11-12-13 Eylül 2003 Ankara )

  Arpak M. N. : Titanıum in Advanced Periodontal Surgery (6th Internatıonal Symposium on Comprehensıve Oral Rehabilitaion 24-25 October 2003 Portugal)

  Arpak M. N. , Alkan A.B., Nergiz İ.: İmplant çevresi kiik defektlerinin tedavisinde farklı iki tip mibranla yapılan YKR tekniğinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi ( 10- 12 Ekim 2003 ).

  ARPAK M. N., Özcan M., Bağış N. :Peritest Uygulamalarının Dişeti Cebi Sıvısı Akış hızına Etkisinin DİŞ VE implantlardaki Karşılaştırılması Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi (10-12 Ekim 2003)

  ARPAK M. N.:Periodontitisli Bireylerde İmplant Uygulamaları  Türk Oral İmplantoloji Derneği 15.Bilimsel Kongresi (10-12 Ekim 2003  İstanbul )

  Arpak M. N. ,Augmentasyon.Türk periodontoloji Derneği.13. Bilimsel sipozyumu ( 25-26 Aralık 2003 , Erzurum ).

  Arpak M. N.,Immediat implantation ( Experimental and Clinical studies ). 3. International Scientific Symposıum. ‘ Dentistry Today’ Struga 2-3-4 April  2004 Macedonia.

  Arpak M.N., Boduroğlu B., Ünsal K. : Denture Induced Fibrous Hyperplasıa ; A Case Report  (Ankara University Faculty of Dentistry Departments of Periodontology ANKARA  2004)

  Arpak M.N., Nergiz I., Schmage P., Bostancı H., Niedermier W., Platzer U., :
  a) Clinical and Histomorphometrical Findings of Differently Structure İmplants
  b)İnfluence of İmplant Surface Variations on the İmplant Stability
   (82 nd.IADR/ AADR/ CADR General session March 10-13 2004 Hawai Convention Center Honolulu –Hawai U.S.A )

  Arpak M.N., Ünsal K., Boduroğlu B. :Denture Induced Fibrous Hyperplasıa: A case report ( 9 th.Congress of the Balkan Stomatological Society Ohrid 13-16 May 2004 Macedonia )

  Arpak M.N., Özcan M. ; Cylosporine Indued Gingival Overgrowth ın an Aplantic Aniia Patient.( 9 th. Congres of the Balkan Stamotolojical Society Ohrid 13-16 May 2004 Macedonia.)

  Arpak M.N., Özcan M., Yağbasan A.,Paksoy C. :Frialit-2 İmplant Application By Using Bone Conderser Systi.( 9.th Congres of the Balkan Stamotolojical Society Ohrid 13-16 May 2004 Macedonia )

  Arpak M.N., Güzeldiir E.:  Alveolar Augmentation with Titanium Mesh Before İmplant Surgery (9 th. Congres Balkan Stamotolojical of the Society Ohrid 13 -16 May 2004 Macedonia.)

  Arpak M.N. :Büyüme Faktörleri Türk Periodontoloji Derneği 14.Bilimsel Sipozyumu (26-28 Kasım 2004 İzmir)

  Arpak M.N : İmmediyat  İmplantasyon ve Uzun Döni Sonuçları  5.Dentsply Frıadent Türkiye Sipozyumu (17-18 Aralık 2004 İstanbul)

  Arpak M.N. , Taşdelen P., Erdoğan M.F., : S-29 Obezite ve Periodontal Hastalık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Türk Periodontoloji Derneği 35.Bilimsel Kongresi  (12-14 Mayıs 2005 İstanbul)

  Arpak M.N.: İmplant Application for Periodontally Compromised Dentition 2.Dental Congres of Kosova ( 1-4 June 2005 )

  Arpak M.N. : Implant Applications for Periodontal Compromised Dentition (İmplantoloqların Birinci Beynelxalq xezer konferansı 24 -25 septiber 2005 Bakı )

  Arpak M.N., Alkan A., Nergiz I., Günhan Ö. : Guıded Bone Regeneration with Titanium Mibrane : A Canine Study Model (11th İnternational Friadent Symposium 2005)

  Arpak M.N., Adalı A. :Kronik Periodontitisle Birlikte Görülen Siklosporin-a Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesi :Vaka Raporu ( Türk Periodontoloji Derneği 35. Bilimsel Kongresi 12-14 Mayıs 2005 istanbul )

  Arpak M.N.:Implant Applications For Periodontally Compromised Dentition. The 7th International Symposium on  Comprehensive Oral Rehabilitation Minia. (10-12 Feb. 2006).

  Arpak M.N.,Seidbekov O.,Orujo A.:Prognosis of Complications With fixed Partial Prosthetics On Implants.(1 year prospective study). The 7th International Symposium on Comprehensive Oral Rehabilitation Minia.( 10-12 Feb. 2006).

  Arpak M.N. : Implant Application Congenitaly Missing Maxiller Lateral Incisors 2.Siposıum of Pan Albanian Oro-Maxillo Facial Surgery (14-15-16 April 2006  Macedonia)

  Arpak M.N., Gulsahı A., Paksoy C.S., Terzioğlu H. : A Radiographic Evaluation of Bone Levels Around Single Tooth  Implants in Different İmplantation Techniques 11th Congres of BaSS  (11-14 May 2006 Sarajevo)

  Arpak M.N., Adalı A. : Kombine İlaç Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesi : Vaka raporu (Türk Periodontoloji Derneği 36. Bilimsel Kongresi ve 16. Sipozyumu 21-23 Eylül 2006 )

  Arpak M.N , Adalı A.: Kombine İlaç Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümelesi Vaka Raporu ( Türk Periodontoloji Der. 36. Bilimsel Kongresi 21-23 Eylül 2006 )

  N. Arpak : Ağız Diş Sağlığındaki Yeni Kavramlar (Avrasya Tıp Günleri TİKA Bayındır Hastaneleri İstanbul 22-25 Kasım 2006)

  N. Arpak : Yönlendirilmiş Kiik Rejenerasyonu ve Estetik Dişeti Şekillendirilmesi (A.Ü Diş Hek. Fak. ve ANKÜSEM Oral İmplantoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 20 -23 Kasım 2006)

  N. Arpak : Periodontal Hastalıktan etkilenmiş Dentisyonda İmplant Uygulamaları (A.Ü Diş Hek. Fak. Ve Boston Üni. Diş Hek. Fak. Bilimsel Toplantısı 24- 26 Kasım 2006 Ankara )

  N. Arpak : Periodontitisli Bireylerde İmplant Uygulamaları (Friadent Türkiye Sipozyumu 25 -26 Mayıs Swiss Otel İstanbul 2007 )

  N. Arpak : Esthetic Risk Factors in Implant Dentistry (International Caspian Conference of Oral Implantologist 22-24 June 2007 Bakü Azerbaycan)

  N. Arpak:  Esthetic Risk Factors in Implant Dentistry ( Macedonian Stomatological Society, Lecturer 14- 17 Haziran 2007 Struga Macedonia )

  N. Arpak : Periodontal Hastalığı Olan Hastalarda İmplantların Kullanımı ( TPID 16. Uluslar arası Bilimsel Kongresi 28 -30 Ekim 2007 Çeşme- İzmir )

  Arpak M.N. , Eroğlu Z. : Complications Observed in ITI Hollow Screw Implant Systi During 14 Years of Follow-up A Case Report ( 12. BaSS İstanbul 12-14 April 2007 )

  Arpak M.N, Adalı A., Karagöz Ş. : Oral Kontraseptifler ve Antibiyotiklerin Birlikte Kullanımının Periodontoloji Pratiğindeki Yeri ( 37. Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi Antalya 2007)

  N. Arpak : Muayenehanede Hastanın ve Hekimin İmplant Uygulamalarından Beklentileri ( TDB  Zonguldak Dişhekimleri Odası SDE Programı  24 Kasım 2007 Devrek Çınar Otel )

  N. Arpak : Drug - Induced with Angual Overgrowth (International Congress of Apolonia “Dentistry Today” 18-20 April 2008 Struga)

  İlker Keskiner,Arzu Alkan,Gökhan Açıkgöz,Nejat Arpak,Süleyman Kaplan,Hüseyin Aslan : Trombositten Zengin Plazma ve Otojen Kiik Grefti Uygulamalarının Köpeklerde Fenestrasyon Tipi Defektlerde İncelenmesi ( Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi

  N. Arpak : Woman and Periodontal Status ( Universiteti Kristal 19 Eylül 2008 TIRANE )

  N. Arpak : Periodontal Cerrahide Rejenerasyonun Neresindeyiz?( TPD 18. Bilimsel Sipozyumu 17-19 Ekim 2008 Isparta)

  N. Arpak : Age Factor in Implant Therapy (Albanians’ Stomatological Society 21- 22 Noviber 2008 Tetova- Macedonia)

  N. Arpak : Age Factor in Implant Dentistry  (14th Congress of BaSS,9th Scientific Congress of BgDA 6-9 May 2009)

  N. Arpak : Age Factor in Implant Dentistry (Atrofi Problilerinde İmplant ve Metodlarının Uygulaması Bakü- Azerbaycan  25-27 June 2009)

  Ahu Adalı Bekit, Nejat Arpak : Oral Hijyen Kontrolü Altındaki Böbrek Nakilli Hastalarda İmmünsupresan Ajanların Değerlendirilmesi ( TPD 39. Bilimsel Kongresi & 19. Bilimsel Sipozyumu 2009)